“อายุ” อาจส่งผลต่อ ปริมาณไขมัน และความแข็งแรงของร่างกาย

“อายุ” อาจส่งผล ต่อ เงินเดือนในบางกรณี

“หน้าที่/ความรับผิดชอบ” ส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทน/เงินเดือน

“หน้าที่/ความรับผิดชอบ” ส่งผลโดยตรงความสัมพันธ์ เช่น ความเป็นหัวหน้า-ลูกน้อง ความเป็นเพื่อนร่วมงาน, หรือความสัมพันธ์แบบลูกค้า-ผู้ให้บริการ/ผู้ขาย

บาง “ความสัมพันธ์” อาจพัฒนาไปเป็นความช่วยเหลือ
และก่อให้เกิด “สายสัมพันธ์อันดี” (Connection) ที่จะขยายไปสู่โอกาสในอนาคต

บาง “สายสัมพันธ์อันดี” อาจนำมาสู่ ข้อมูล/ความรู้/ทักษะ/โอกาสใหม่ๆ

“ทักษะ” ที่ดีจะส่งผลต่อเวลาในการทำงาน…

--

--

เพิ่งมีเวลามานั่งฟัง Mark เล่าถึง metaverse จริงๆจังๆ

https://www.youtube.com/watch?v=gElfIo6uw4g

จดประเด็นที่น่าสนใจ(สำหรับตัวเอง)ไว้กันลืม

  1. การสร้างโลกเสมือนของตัวเอง (โดยเฉพาะบ้าน) ที่ตกแต่งได้เอง
    แค่จุดนี้ก็น่าจะเกิด business ใหม่ๆอีกเพียบบนโลกใหม่นี้ เช่น รับจ้างออกแบบ, ขายอุปกรณ์ตกแต่ง, การท่องเที่ยวแบบโลกเสมือน, การเรียนออนไลน์แบบใหม่, ศิลปะ animation แบบใหม่ๆที่โลกปกติทำไม่ได้, เกมที่มี experience ดีขึ้นจากเดิม (แค่นั่งในรถ/ยาน/จรวด ก็น่าจะฟินกว่าปกติ)

--

--

วันนี้ได้มีโอกาสตกผลึกความคิดเล็กๆสองสามเรื่อง
อยากจดบันทึกมุมมองของการสร้างรายได้ไว้…
วันนี้ได้มีโอกาสตกผลึกความคิดเล็กๆสองสามเรื่อง
อยากจดบันทึกมุมมองของการสร้างรายได้ไว้…
“A Good discussion bring many ideas”

วันนี้ได้มีโอกาสตกผลึกความคิดเล็กๆสองสามเรื่อง
อยากจดบันทึกมุมมองของการสร้างรายได้ไว้
ในวันที่โลกของทุน แรงงาน และการลงทุนไม่เหมือนอดีต
เผื่อในวันหนึ่งข้างหน้า
ลูกโตขึ้นมาแล้วได้มีโอกาสอ่านความคิดของพ่อในวันนี้
ลูกจะได้เข้าใจความคิดและพฤติกรรมในอดีตได้ง่ายขึ้น

ก่อนจะลงรายละเอียด
ขอบอกไว้ว่าก่อนว่า
ความคิดหลายๆอัน
ไม่อาจสามารถตัดสินได้จากกรอบเวลาสั้นๆ
หลายอันเวลาจะช่วยพิสูจน์ได้ดี
ขอให้ลูกสามารถวิเคราะห์อย่างไม่มีอคติใดๆ

  1. Reward without individual ability

ผลตอบแทนที่ได้มาโดยไม่ได้มาจาก
ความสามารถเฉพาะตัว/ความได้เปรียบของผู้ลงทุน
ก็อาจหมายความว่า
ตัวตนของผู้ลงทุนอาจไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับทุน…

--

--

นั่งคิดมานานหลายรอบ
ว่าจะกลับมาเขียน blog ด้วยเรื่องอะไรดี

นั่งมองหัวข้อที่จดเป็น list ไว้หลายอัน
แต่บรรยากาศของวันนี้ทั้งวันไม่เป็นใจเอาเสียเลย

เช้านี้ตื่นมาทำงานด้วยความเร่งรีบ
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID19 ในปี 2021
ที่เดาไม่ออกว่าจะจบให้แย่ได้น้อยที่สุดอย่างไร
ด้วยการจัดการของรัฐที่น่าให้ตกไปเสียทุกครั้งที่มีเหตุใหญ่

มีคนอันเป็นที่รักของคนหมู่มากจากไปอย่างกะทันหัน
คนรักหลายคนไม่อาจได้มีเวลาร่ำลาต่อกัน
สะท้อนความจริงที่ว่า ชีวิตนั้นไม่อยู่ยืนยาว
แต่ความคิดถึงในคุณค่าของบุคคลอันที่เป็นที่รักนั้นแผ่ออกกว้าง…

--

--