Chat GPT

สรุปความสามารถที่เจอใน ChatGPT
ว่าด้วย ai ที่น่าจะเปลี่ยนโลกได้ง่ายกว่าที่คิดในวันนี้

หมายเหตุ: เนื้อหานี้จงใจสรุปด้วยภาษาที่ง่ายกว่าปกติ เพื่อให้เพื่อนนอกวงการพออ่านแล้วเข้าใจได้บ้าง เผื่อจะสนใจเข้าไปลองเล่นกันเอง

ช่วง 2–3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสลองเล่น ChatGPT เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (ai) ที่บริษัท OpenAI ปล่อยของออกมาให้เล่นกัน ผ่านรูปแบบของการพิมพ์ chat (ประมาณถามอะไรตอบได้) ซึ่งจริงๆเราๆก็น่าจะเคยผ่านการคุยเล่นกับ ระบบตอบรับอัตโนมัติกันมาหลายรุ่นแล้ว (ถ้าใครทัน simsimi คงบอกอายุได้)

แต่ความน่าตกตะลึงของ chatGPT ตัวนี้ คือ มันตอบได้เกือบทุกอย่าง ด้วยระดับความละเอียดของข้อมูลที่โหดมาก โดยเฉพาะการถามสิ่งที่เป็นความรู้ในแนวกว้าง และทางเทคนิคที่สามารถหยิบตัวอย่างและอธิบายเชิงลึกได้กระชับจนอย่างน่าตกใจ

ยกตัวอย่าง

  1. ผมลองถามมันเรื่อง อะไร คือ แผนการตลาดสินค้า ikea มันจะเล่าว่า ikea คืออะไรแบบกระชับใน 1 ย่อหน้า แล้วสรุปถึงกลยุทธ์ของแบรนด์มาให้เป็นข้อๆ แบบย่อยให้เสร็จพร้อมใช้

โดยสรุปแบบคร่าวๆ คือ..

ณ วันนี้ ปัญญาประดิษฐ์วิ่งมาไกลและเร็วกว่าที่เคยคิดไว้มาก
โลกน่าจะมาถึงจุดเปลี่ยนอีกรอบ เหมือนสมัยที่ Google เกิดขึ้นมาแล้วแบ่งคนที่ใช้ Google เป็นกับไม่เป็นออกจากกัน คนที่ใช้ประโยชน์จากมันได้จะสามารถพัฒนาความสามารถโดดออกไปได้เร็วกว่าเดิมมาก (เปรียบเหมือนการหาข้อมูลผ่านเวบ กับเดินไปหาในห้องสมุดแบบเดิม)

คนที่อาจจะลำบากเป็นคนกลุ่มแรกๆ น่าจะเป็น ครูบาอาจารย์ ที่อาจจะแยกความสามารถของเด็กได้ยากว่า เข้าใจด้วยความสามารถตัวเอง หรือ เอาคำตอบจาก ai มาส่งงาน

คนทำงานตอบคำถามแบบ operator ทั่วไป อาจจะถูกแทนด้วย ai ที่ถูกเทรนเฉพาะเรื่องมาแล้วเป็นอย่างดี (ที่ทำงานได้ 24 ชม./วัน) อย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยและค่าตัวถูกกว่าหลายร้อยเท่า (แถมทำงานได้เร็วกว่า)

.
.

และโดยส่วนตัว นี่คือ
ตัวช่วยในการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมในระดับทศวรรษได้เลย

ถ้าใครยังไม่เคยลอง ขอแนะนำให้รีบลองเล่นครับ (ตอนนี้มันยังฟรี) แม้จะลิมิตพลังความสามารถของระบบให้เราใช้ไว้กับคำตอบที่ไม่ยาวมาก และข้อมูลที่ให้จะไม่อัพเดตเกินปี 2021 แต่สำหรับเนื้อหาคำตอบที่เป็นความรู้แล้ว ผมถือว่ามันเหลือเฟือ และมากเกินกว่าที่คนปกติจะเรียนรู้จบใน 1 ช่วงชีวิต

ใครไม่เคยลอง เข้าไปอ่านและคุยเล่นกับมันได้ที่นี่ครับ
https://openai.com/blog/chatgpt/

ขอให้สนุกกับโลกใหม่ที่มาถึงแล้ว

Happy AI world

--

--

A simple man in the quite imperfect world.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store